Zbigniew Wodecki

Zbigniew Wodecki - Z Tob chc ogl da wiat lyrics

rate me

<b>Z Tob± chcê ogl±daæ ¶wiat</b> by <i>Zbigniew Wodecki</i><br />

Z Tob± chcê ogl±daæ ¶wiat

w¶ród wysokich b³±dziæ traw

Wtedy to wszystko, to, to co widzê, czujê

naprawdê jest

Kwitnie sad, powia³ wiatr tak jak ¶nieg

sypn±³ kwiat, wszystko to naprawdê jest

Z Tob± chcê ogl±daæ ¶wiat, jaki piêkny ksiê¿yc, patrz

Widzisz to , to co ja, jakie to jest proste

wystarczy byæ

Jaki ¶wiat, jaki blask, jaki ptak

wszystko to, to wszystko w nas

Gdy ty i ja, ca³y ¶wiat jest dla nas

gdy ty i ja

Zapach ³±k, pla¿y piach, nocy mrok

¶wiat³o dnia

wszystko to, gdy ty i ja

Bêd± potrzebne nam wspólne wspomnienia

Tylko to jedno w nas nic siê nie zmienia

Czerpaæ z nich bêdziemy, gdy wejdziemy w cieñ1

Odnajdziemy zawsze siê w nidokonanym przesz³ym czasie

Bêd± potrzebne nam wspólne wspomnienia

Gdy przyjdzie chwila z³a, chwila milczenia

Przetrwaæ j± pomo¿e ¶lad, w pamiêci ¶lad

Wieczna jest zielono¶æ lat

w niedokonanym przesz³ym czasie

Z Tob± chcê.....

Get this song at:  amazon.com  sheetmusicplus.com

Share your thoughts

0 Comments found