Tafrob

Tafrob - Vzpominky na vèerej¹ek

rate me

krvácim de to samo musel sem to dát ,

od malièka si byl pro mì jako táta

teï si ode¹el a já poznávám jaká je to ztráta,

sedim doma vzpominám na tvoje slova

vim ze ses kvuli mì obìtoval chci ti podìkovat,

nemìl sem ¹tìsti na rodièe to vi v¹ichni

vy ste mì nenechali na holièce za to diky,

dali jste mi domov lásku vzdìláni

buh vi doboe, ¾e sem si toho dost èasto nevá¾il

chci to vzit zpátky, le¾i to na mì jako stin

tak rád bych vymazal ty vrásky prusery a starosti,

byl sem inteligentni sigr ¾ádnej klidnej chlapec,

puberta byla sila chybìla tvrdá ruka pár facek ,

tohle je moje omluva co poi¹la pozdì

tobì dlu¾im tak hodnì tohle je moje zpovìï.

V noci se budim ze spani a marnì koièim do tmy

v¹echno je pryè na stole zbyli u¾ jen starý fotky

mezi prsty chytám vzpominky na vèerej¹ek,

venku je zima pro mì zamrzl teï celej svìt

V noci se budim ze spani a marnì koièim do tmy

v¹echno je pryè na stole zbyli u¾ jen starý fotky

mezi prsty chytám vzpominky na vèerej¹ek, v

enku je zima pro mì zamrzl teï celej svìt vèetnì mì

Èas utikal dál babièka ode¹la v roce 99,

cosi se zlomilo tam hluboko dole nìkde ve mnì,

byla to moje máma chtìl bych ji tu je¹tì chvili

mám ji v sobì jeji hvìzda pro mì pooád sviti,

proè musela mit pomalou a bolestivou smrt,

proè sem se nezachoval jako dobrej vnuk spi¹ jako zmrd

vysral sem se na studia sabotoval zaèal chlastat

na v¹echny problémy sem ka¹lal nasrat,

Depresivni kocoviny sexuálni úlety

výèitky svìdomi blondýnky brunety

v¹echno sem v sobì dusil

maskoval svoje city

nechtìl sem si poiznat chyby bál sem se reality,

chtìl sem jen rapovat a to ti bylo k smichu

doufám, ¾e mì vidi¹, ¾e mì sly¹i¹ teï kdy¾ ti tohle pi¹u,

zapálim svièku vim, ¾e bdi¹ nade mnou

sbirám silu abych se dokázal zase nadechnout.

V noci se budim ze spani a marnì koièim do tmy

v¹echno je pryè na stole zbyli u¾ jen starý fotky

mezi prsty chytám vzpominky na vèerej¹ek,

venku je zima pro mì zamrzl teï celej svìt

V noci se budim ze spani a marnì koièim do tmy

v¹echno je pryè na stole zbyli u¾ jen starý fotky

mezi prsty chytám vzpominky na vèerej¹ek,

venku je zima pro mì zamrzl teï celej svìt vèetnì mì

Koneènì na¹el sem si vztah kterej mìl pro mì cenu,

uèil sem se nebýt sobec chtìl sem koneènì zmìnu,

chtìl sem se zase divat do zrcadla s èistým svìdomim,

proto sem zaèal napravovat svoje chyby oe¹it problémy,

zase sem k tobì na¹el cestu zdálo se to perfekt,

mìl sem ¹tìsti nadosah osud to tak asi nechtìl,

to ráno kdy sem tì na¹el le¾et na zemi

si pravdìpodobnì uchovám u¾ na vìky v pamìti,

operace mozku tumor malá nadìje,

poesel mì humor modlil sem se za tebe,

poi¹lo to z nièeho nic najednou bylo v¹echno pryè,

ztrácel sem tì poed oèima pooád vic a vic,

ka¾dej den sem byl u tebe dr¾el tì za ruku

chtìl sem být silnej ale citil sem se zase jako kluk,

kdy¾ si mi umiral v náruèi chtìl sem to zastavit

bál sem se, ¾e teï u¾ nestihnu nic napravit,

zavoel si oèi vim, ¾e teï u¾ je ti lip vim

¾es musel odejit a já se s tim musim nauèit ¾it

budu tì nav¾dy nosit v srdci to ti slibuju (slibuju)

nikdy nezapomenu.

V noci se budim ze spani a marnì koièim do tmy

v¹echno je pryè na stole zbyli u¾ jen starý fotky

mezi prsty chytám vzpominky na vèerej¹ek,

venku je zima pro mì zamrzl teï celej svìt

V noci se budim ze spani a marnì koièim do tmy

v¹echno je pryè na stole zbyli u¾ jen starý fotky

mezi prsty chytám vzpominky na vèerej¹ek,

venku je zima pro mì zamrzl teï celej svìt vèetnì mì

Jou… diky za v¹e odpoèivej v pokoji, jou… jou… ehhh

Get this song at:  amazon.com  sheetmusicplus.com

Share your thoughts

0 Comments found