St. Andries MC's

St. Andries MC's - Veel vijven en zesse

rate me

Ik zen et zat van al 't nat gebabbel

en oêge sabbel

der wörd geboêrd vör wa schnabbels

en zoe ee 't nog noêt gekabbeld

der wörd gekloêt tot et rammeld

spreekwoordelijk gescrabbeld

zoe góed as ??stron de hand

en ongestoêrd in 't rond gebrabbeld

rotte appels en ze taste de rest van de maend aan

lot et ni te laenk staan

want ze blijven unne gaenk gaan

vervelend

enerverend

circulerend

as de nacht aankomd

komd der een vracht aan van clichés

die al lang in de gang staan

woorden in ontbinding

en ik spreek öt ondervinding

wa' der ammol zoe ni' gezee wörd

in een onderlinge verbinding

een slecht contact

oemda' der zjust informasen ontbrak

een ??diêl ??mon brake

mensen moeten in et gehiêl ontwake

ik schriêw et van de dake

meh stofdiêltshes tusse de kake

verbale uitsprake

die de mentaal rake

der ware bepaalde zake

die mij stoêrden in de scene

ik moet er niks ni miêr van weten

of oêren of van zien

Veel vijven en zessen

zes zeven oep zeve

van den ak oep den tak

van de nul noh de nege

nog mor van skills gezwegen

is vörniet gekregen

ons wörd niks verwete

kört oep den draad en geschete

As ek van ae was zou 'k beginne

meh af te wegen of da 'k mij oêt nog zou bewege

aewe kees is plat diê van ons goe ??

g'ed der gelege

want wij kunne tegen aewe staenk ni' góe tege

'k zal m'ne frak toch zoewizoê

on ae schijt ni ??moge vege

golle kregen oep elle kop

ginne platte kak in pakskes

ge flowt zwakskes

verkoept watte? stront in zakskes

ik drop dees oep mijn gemakske

zonder blasé

oh nee

zedde mee

meh' de ??rehzee A L E?

zeven oep zeve, tien oep tien

al die getalle

dad oêrdiêl is gevalle

'k eb er oek mor twiê serieuze ballen

on mij lijf

schrijf en leef

blijf en geef

mij de vijf

ik ??streep en drei

gij kund persies den boêm

de trappe van tekste meh wa stroêm in

wie past er schoên in

die fucking goei ??boênin

de caravanstashers

den overal crasher

van den ak oep den tak veruizer

wa? den deurflasher

den Aentwaerpsen ip-opbakker

tegen aewen bek smakker

elken dag constant bereid

in z'n pijp

zonder al te veel vijven en zesse

zonder te kresse

drop et is de ??

wij zulle noêt ni flesse

stresse

kunde gon dóen

??wa kunt ae bille roêd blóed ??gloeie

lot ae achter doêdbloeien

ondertusse vloeie

tekstueel ??? blijve

wel verschroeiend schrijve

ideeë beginne rijve

meh vieren een kwartet

dobbel tel en eigelijk ??casht

vör de fun oek nog vet

eige flow en ??

dag en nacht

de deur stod ope ge zeh welkom

lot die rhymes plakken oep den beat

want et is ni snel bon

MC póezewoefke

zied ier van mijn sloefke

legd die naald in da' groefke

en kamd ni af meh een foefke

Veel vijven en zessen

zes zeven oep zeve

van den ak oep den tak

van de nul noh de nege

nog mor van skills gezwegen

is vörniet gekregen

ons wörd niks verwete

kört oep den draad en geschete

Eej, gij zeh' gepakt en gezakt

meh' geziêver en gezeik

da's verdacht geklap

verpakt meh' veel lawijt

achterklap

alles wörd verkracht

niks moet alles mag

en who? eed al die regels bedacht

zie' die woorde springe

verbuige die zinne

lot die letters mor beginne

vlotshes rötshes on mekaar binde

gelak snelbinders tusse mijn wiel

ni' verre vaniên

gij zegd oemmes ni alles

en trekt de context ötiên

ge zed een blok on mijn biên

kan ni alles doeng oep een aender

'k eb er oek mor twiê

en 'k weet da 'k er even ard vör waerk

dan mijn maten on de kaerk

aens vervaegde z'ne zaerk

mij lief zat oep een aender

mijn budget ?? bepaerkt

da' zee pats in mijn kopke

??? zotke

't is soems springen in 't leve

meh al die straffe strakke blondshes

en da blefd mor bezig

zonder respect of medeleve

gi ?? van spreke

?? weral beweze

ötlegge ötlekke

ik zen flöstergesprekke

dees gesprekke trekke tijd

vör ae gebedshe te zegge

'k zit ae los tussetrekke

oep ae plots maat lösterd góe

ae fabeltshen is uit

oêgskes dicht snaveltshes tóe

Get this song at:  amazon.com  sheetmusicplus.com

Share your thoughts

0 Comments found