St. Andries MC's

St. Andries MC's - 't dialect

rate me

Om euh verstaanbaar over te komen moet u dus letten op uw stem

euh, goed artikuleren en zeker het dialect van waar u komt achterwege laten

In 't stad wörd 'er rap geklapt

in 't stad, in 't stad klappe wij dus rap

mijn stad is die stad

en et dialect is plat

goh-g-et ae ni af awel kust dan ons WA?

Gepest is getreter

aewe mond is ne freter

a' ge constant ligd te mekkere dan noeme w'ae nen blêter

Nemen is pakke

walle zen zakke

kleven is plakken

en waerken is fakke

Een mezeke is een wondshe

en ne keffer is een ondshe

twiê en een alf euro da was vruger nog een pondshe

ne rijkswacht een zwontshe

een weggesken een bontshe

doed' er iênen ùp awel dan gefde gij een rondshe

God' e komishke doen of Mobutu ùp 't vliegtuig zette

wild' iet rap afaendele mokte gewoên körte mette

De zolozjie dad is de zoo

een vierkant ne karo

a' g'in den Elmer iet besteld dan rùpte gewoên yo

In 't stad wörd 'er rap geklapt

in 't stad, in 't stad klappe wij dus rap

Aentwaerpen is die stad

en et dialect is plat

goh-g-et ae ni af awel kust dan ons WA?

Ne zakdùk is een snotvodshe

een gatshen is een gotshe

't café meh 't miêste bier in 't stad worschijnlijk 't Patersvotshe

Ijskreêm is kreêmgelas

zjustekes is pas

en de ploeg van 't stad speld nog alted iêste klas

Een spleet is een kier

en ne wörm is ne pier

ne glazen boteram is bier

trots dad is fier

carréken is vier

ni' gùjekoêp dad is dier

ge zie-g-et afkome

yo ik zien da' van ier

Sleuren is trekken

ontploffe verrekken

afbolle vertrekke

doêddoen dad is nekke

druppen is lekken

en smoele zen bekke

klein plaentshes zen stekken

en stùffen is spekke

Schiêf dad is krùm

vörwa is worùm

een zjat is een kùm

en achterlijk stùm

't WC is de koer

een rondshe nen toer

een teef is een oer

iemand lùmp is nen boer

In 't stad wörd 'er rap geklapt

in 't stad, in 't stad klappe wij dus rap

Aentwaerpen is die stad

en et dialect is plat

goh-g-et ae ni af awel kust dan ons WA?

De kruidtuin da noeme wij den botanikken of

een bruin broêd gewoên of gesnejen is een grof

Ne sleffer ne slùf

ne stùmp is nen dùf

een kut is een fùf

en freet dad is bùf

Een tùrt een patteeke

doen asof dad is feke

nen overloêp een alleeken

en daensen is sheke

De kaermis de foêr

een bord een talloêr

een touw is een koêr

yo en wiet dad is smoêr

Ne smurf is ne flik

nen tutterfrut ne chic

ae crew is een klik

en ae kruis is ne mik

Stilo's zen bikke

braenden is fikke

schùppen is pikke

verrajen is klikke

Betalen is dokke

m'n kloête zen klokke

en kwiêken is fokke

en kouse zen sokke

spauwen is brokke

trekken is snokke

een schoên griet da noeme wij een faerm mokke

In 't stad wörd 'er rap geklapt

in 't stad, in 't stad klappe wij dus rap

Aentwaerpen is die stad

en et dialect is plat

goh-g-et ae ni af awel kust dan ons WA?

Ne fits is een veloken

een verrassing een kadoke

een schel broêd is een boken

en biêne da' zen knoke

Nen beuling ne wöst

een tiet is een böst

soms godd' ùp de vöst

en dan slaagd' ùp de köst

Edde döst mùtte drinke

knipoêgde pinkte

maenkte dan hinkte

en mufte dan stinkte

't Gras is de gazon

goe dad is bon

duzend frang was een ton

neje waendelen is gon

Kùrözje is moed

te poêt is te voet

een overtreding nen boet

en ne gast is nen dude

Nen eld is de staer

nen otto een kaer

ne stùmmen apshaer

overoêp in de waer

Gratis vörniet

ùp de pùf is krediet

??en nen erge ne liet??

en nog efkes sebiet

Correct dad is zjust

gùsting is lust

de zotten aap nùmde Gust

en da' ge nae mijn kloête kust

In 't stad wörd 'er rap geklapt

in 't stad, in 't stad klappe wij dus rap

Aentwaerpen is die stad

en et dialect is plat

goh-g-et ae ni af awel kust dan ons WA?

Get this song at:  amazon.com  sheetmusicplus.com

Share your thoughts

0 Comments found