Runrig

Runrig - P g Aon Oidhche Earraich lyrics

rate me

<b>Pòg Aon Oidhche Earraich</b> by <i>Runrig</i><br />n saoghal, sia uairean<br />

Obair là ri cùl<br />

Teaghlach gabhail dhan a' mheas<br />

Pailteas, slàinte, is gaol<br />

An Ruis a tuiteam sìos mu'm chluasan<br />

An Ear Mheadhain am brot cho dorch<br />

Is thusa, uilc is a mhuirt is a shabaid<br />

Na mo bheatha a h-uile oidhche<br />

<br />

Ò luaidh bu siud an gràdh<br />

A dh'fhàg mi ceangailte riut an-dràsta<br />

Cò shaoileadh an rud a dh'fhàs<br />

Bho pòg aon oidhche earraich<br />

<br />

An grèI'm cho teann 's àraid<br />

Mar òrd na mo dhòrn<br />

A' ghealach bha cho soilleir<br />

'S a gheall a leithid dhuinn<br />

Bha sinn mar longan seòlaidh<br />

Air cuan buidhe òg a' chridhe<br />

Mu coinneamh clann an t-saoghail 's theaghlaich<br />

Gun ghuth no gàire, Dia, no biadh<br />

<br />

Ò luaidh bu siud an gràdh<br />

A dh'fhàg mi ceangailte riut an-dràsta<br />

Cò shaoileadh an rud a dh'fhàs<br />

Bho pòg aon oidhche earraich<br />

<br />

Cò às an dainig na reultan, thuirt mi<br />

Cò às an dainig grian<br />

Tha sinn cho leòinte fon na ghealach seo<br />

Anam cràidhte seachad air ifrinn fhèin<br />

Ach tha thusa brosnachadh nam bliadhnaichean<br />

Le saidhbreas seachad air mo dhìth<br />

Cho gheal ri sneachd gach uile gheamhradh<br />

An t-òran gaoil, m'fhaoisad chiontach fhèin<br />

<br />

Ò luaidh bu siud an gràdh<br />

A dh'fhàg mi ceangailte riut an-dràsta<br />

Cò shaoileadh an rud a dh'fhàs<br />

Bho pòg aon oidhche earraich<br />

<br />

Ò luaidh bu siud an gràdh<br />

A dh'fhàg mi ceangailte riut an-dràsta<br />

Cò shaoileadh an rud a dh'fhàs<br />

Bho pòg aon oidhche earraich

Get this song at:  amazon.com  sheetmusicplus.com

Share your thoughts

0 Comments found