Runrig

Runrig - M iri lyrics

rate me

<b>Màiri</b> by <i>Runrig</i><br />orch a-nochd tha 'n t-Eilean<br />

Dathan air am fuadach far nam beann<br />

Tha faileas a' tuiteam bhon an Stor<br />

Mar t-fhalt dorch a' sguabadh do cheann<br />

<br />

Horo Mhàiri ò<br />

Horo Mhàiri ò<br />

Horo Mhàiri ò<br />

'S mi 'gad ionndrainn ho ro<br />

<br />

Dè math an tobar gun an t-uisge<br />

Dè math an corp gun cridh'<br />

Nam biodh neart an Stoir 'nam làmhan<br />

Bhiodh sinn le'r cheile's an t-Eilean a rithis<br />

<br />

Horo Mhàiri ò<br />

Horo Mhàiri ò<br />

Horo Mhàiri ò<br />

'S mi 'gad ionndrainn ho ro<br />

<br />

'S doch nach fhaigh sinn nèamh no beatha eile<br />

Nuair a dhùineas sùilean aig deireadh là<br />

Ach fhuair mi mo nèamh an seo's an àite<br />

Far an d'thug thu dhomh do làmh's do cridhe slàn<br />

<br />

Horo Mhàiri ò<br />

Horo Mhàiri ò<br />

Horo Mhàiri ò<br />

'S mi 'gad ionndrainn ho ro

Get this song at:  amazon.com  sheetmusicplus.com

Share your thoughts

0 Comments found