Root

Root - 7 èerných jezdcà lyrics

rate me

7 èerných jezdcù øítí se èernou nocí,

na jejich pláštích 7 køížù záøí.

Každý køíž obrácený, tak to musí být,

zemì již pod kopyty koní vaøí.

Øítí se k tajemnému, ke svému otci,

jenž Rootan jmenuje se. Krev stéká po èerných høbetech koní

když Abaddon dá povel zastavit.

Zemì se otvírá a všechno kolem duní.

Rootanùv znak zjeví se nad nimi.

Skloní se pøed otcem svým, všech 7 èerných jezdcù,

Pentagram záøí, Rootan se usmívá! Z pochyv 7 ocelových meèù letí,

u Pentagramu do zemì se noøí.

Rootan jim žehná obráceným køížem,

vaøí již voda všech svìtových moøí.

A již zase mají své meèe pevnì v ruce

a v noèní tmì všech 7 èerných jezdcù mizí ...

Get this song at:  amazon.com  sheetmusicplus.com

Share your thoughts

0 Comments found