Piter Wilkens

Piter Wilkens - Sa gewoan

rate me

<b>Sa gewoan</b> by <i>Piter Wilkens</i><br />Hy is sa goed, nee, hy is better

en ja, hy komt faak ek wat letter as de rest

ik wit jo moatte net oerdriuwe

mar ik wol der wol by bliuwe, hy is de bêste

En hy hat der ek gjin wurk fan

fergelykje dat mei my dan bin ik slûch

hy is fluch en hiel direkt

en dochs komt it him wol krekt, hy is net sa rûch

Mar wat ik sa bysûnder fyn

sûnder gedonder, sûnder skyn

hy is sa suver en hy is sa ûnbedoarn

ik snap net hoe't er it hat

stjerrend wier, it is apart

want hy bliuwt sa, net te leauwen, sa gewoan

It is net normaal mear, sa gewoan

troch heit en mem fêst nea bedoarn

o sa beskieden en hy praat mei alle minsken

sawat net moai mear, sa gewoan

en ek sa suver noch fan toan

mei nocht foldocht er altyd wer oan alle winsken

Hy hat ek eartiids alles kind

it is in algemien talint, fenominaal

stiet foar de oaren altyd klear

is ek in hear yn it petear en sa sosjaal

Miskien sjit ik wol wat tekoart

ik wit wier net hoe't er it hat

ik jou ta, ik wol him leaver mije

want ik fyn him yrritant

fierste gewoan doocht fan gjin kant

út 'e ploai, dat is moai, dat mei ik lije

Ik spylje it aldermoaist gitaar

ik pluk ek mannich teare snaar, dat is bysûnder

ik sjong it alderheechste liet

en ek al sjong ik noch sa swiet, it bliuwt in wûnder

Mar wy ha ús part wol leard

swetse en sweare is ferkeard

wy binne op alle fronten suver ûnbedoarn

al liket it hiel wat

it is net mear as dit of dat

en wy bliuwe, sa net te leauwen, sa gewoan

Get this song at:  amazon.com  sheetmusicplus.com

Share your thoughts

0 Comments found