Myslovitz

Myslovitz - Z Rozmyœlañ Przy Œniadaniu lyrics

rate me

Znowu œwit <br />

Wyczerpana noc<br />

Oczy gwiazd dawno zamkn¹³ wiatr<br />

<br />

Przemywaj¹c twarz uciszam gwar jeszcze ciep³ych snów<br />

<br />

Gêsta mg³a kryje senny œwiat<br />

<br />

Z nieba spad³ anio³ z twarz¹ psa <br />

Stary most stoi tam gdzie sta³<br />

<br />

Wychodzê z domu i mówiê sobie<br />

¯e bêdzie to ostatni dzieñ kiedy jestem<br />

<br />

Pusty szept zala³ pusty park

Get this song at:  amazon.com  sheetmusicplus.com

Share your thoughts

0 Comments found