Happysad

Happysad - Z Pamietnika Mlodej Zielarki lyrics

rate me

próbujê otworzyæ oczy huk rozlepianych powiek wiruje mi w g³owie

powietrze jakieœ takie ciê¿sze ch³epcê je ch³epcê powoli na zewn¹trz i do œrodka

chyba ju¿ pójdê ty³ek przymarz³ mi do schodka

pierwsza myœl - o matko boska druga myœl - o ja idiotka

i znowu zamieszanie na chacie

i znowu zarzygane ¿ó³ci¹ szmaty

znowu têpa próba ¿yletki

znowu wpierdol od taty

ju¿ czwarta rano jak ten czas dziwnie leci

jeszcze siê ziemia trochê przekrêci i znowu zaœwieci s³oñce

o jak mi niedobrze ci¹gle w g³owie s³yszê g³osy

rozczochrane myœli odklejone paznokcie po³amane w³osy

chyba ju¿ pójdê a wcale mi siê nie chce

burdel w mej g³owie jak w damskiej torebce

i znowu…

Get this song at:  amazon.com  sheetmusicplus.com

Share your thoughts

0 Comments found