Boa

Boa - Ee Byul Bboong Kyung (Always) lyrics

rate me

Chah ga geu rae nae ga nuh reul eejuh bol gae

No ryuk hae bol gae uhn jae na jo yong ha dun

Uhn jae na mal ee ups dun nuh neun nae gae moh

Jin mal do moht ha jjahn ni

Mi ahn ha dan yong suh ha lan ma leun da shi

Ha ji neun ah neul gae uh dduhn mal eul hae do

Uh dduhn guh seul hae do nuh neun da shi

Dohl ah ohl soo ga ups jjahn ni

Ee jae nae gae duh neun nae gae

Jo geum ei mahng do ups gaet ji mahn

Mal haet jja nah da ahl jjah nah

Sarang hae soh yong ups gaet ji mahn sarang hae

Ee jae ni ga juh moo neul yuhl go na gan hoo aehn

Moht bo gae dwel ha

Dae nae ga muhn juh il uh sul gae

Duh ee sahng ho ro nam gyuh ji neun gun shi uh

Gyun dil soo ga up suh

Ee jae nae gae duh neun nae gae

Jo geum ei hee mahng do ups gaet ji mahn

Mal hat jja nah da ahl jjah nah sarang hae

Soh yong ups gaet ji mahn

Da shi hahn buhn dan hahn buhn mahn

Dan haroo mahn ee myun gwaen cha neun dae

Moht da hahn mal moht hahn sarang

Da jool soo ee seul guhs kat eun dae sarang hae

Ga kkeum ah joo ga kkeum shi

Nae ga dduh o reul ddae myun

Shwip gae nal cha jeul soo ees gae yuh ki ee seul gae

Go ma wuh suh ni ga ee suh

Nuh moo do haeng bok haet uht uh mi chi do rohk

Sarang haet uh sarang haet uh

Geu rae suh duh ah peu gaet ji mahn ahn nyung

Get this song at:  amazon.com  sheetmusicplus.com

Share your thoughts

0 Comments found