Nina - Caroban Lyrics

Cièa zima i svud je prokleti led
baš sam imala težak dan
ljudi èudni su, niko ne zna za red
kuæi vuèem se umorna

I dok kopam po tašni da pronaðem kljuè
veæ na ivici nerava
moje sunce, moj mesec i zvezdice sve
moj muškarac mi otvara
moj je èovek na vratima

I istog trena vredim kao hiljadu žena
jer njemu sam lepa i jaka ko stena
i kad me grli, znam da sve je u redu
èovek je èaroban

Sve moje mrakove u proleæe boji
od kad me voli ja uspravno stojim
i njemu ja sam dobra, baš kakva jesam
èovek je èaroban

Zbogom tugo i zdravo osmehu moj
sreæa s njim se doselila
tako topao, nežan i predivno svoj
samo meni on pripada

Dugo prièamo, moj je najbolji drug
s njim se smejem ko blesava
ljudi mi kažu nisu videli par
koji tako isijava
naša ljubav je zarazna

Sada znam da vredim kao hiljadu žena
jer njemu sam lepa i jaka ko stena
i kad me grli, znam da sve je u redu
èovek je èaroban

Sve moje mrakove u proleæe boji
od kad me voli ja uspravno stojim
i njemu ja sam dobra, baš kakva jesam
èovek je èaroban



Edit  |  


Print
 

Share your thoughts

Comment :
Rating :
comment

(Maximum characters: 100)
You have characters left.