Home >> Artists starting with S >> Sagopa Kajmer Lyrics >> Yntihar feat Ceza fuch

Sagopa Kajmer - Yntihar feat Ceza fuch Lyrics

Sagopa Kajmer - Ýntihar (feat Ceza&fuch)

Ceza Verse:
Ben bittim artýk benden öte bir ben içimde,
Günü dünümü tutmaz oldu artýk,
Bu zamana kadar çektim hep çile,
Sadece benimmi bukadar cefa,
Kimseninmi suçu yok acaba, baharý bekliyorum ama nerede hep,
Sonbahar bile gelse artýk herþey için çok geç,
Çünkü kurtuluþum intihar,
Kendi kendimin cellatý olmak,
Bir kurþunla herþeyi bitirmek,
Dert tasa keder,
Hepsi biter ama bana yeter,
Yaþam bana her cazadan beter,
Karanlýk bir boþluðun içinde,
Gözlerim görmez görmez bir labirent,
Ulaþacaðým tek bir yolla ýþýða,
Yalnýz býrakýn beni intiharla,

Fuch verse:
Boþ sokaklarda yalnýz gezen,
Düþüncelerinle güldürüyorsun beni,
Kimsen ben giderim aklýn kalýr,
Dostlar beni hatýrlasýn,
Tam bir ay sonra herþey biter,
Sen gider,Hayatýn söner,
Bu herþeyin baþtan sona tamamýný közler,
Yapmaa, Ya sonra,
Karþýya geçince ne olacak,
Sanýyormusun her þey yolunda,
Hayýr dostum, Burasý senin yerin,
Savaþýp üstesinden gelmelisin.
Ýntihar etme kurtuluþ deðil sana,
Her kötü þeyin baþlangýcýysa,
Ozaman kal bu dünyada da,
Býrak ayýk durmayýda savaþ sen arkadaþ.

Ceza mýsra:
Engel olma sakýn, Yapma deme bana,
Gerçek cehennemi yaþadým ben bu dünyada,
Aldýðým en büyük hediye aldatýlmak,
O yana bu yana ittirilerek terkedilmek,
Çaresizliðime hergün yenisi eklendi,
Ne arayýp soraným ne de sevenim olur,
Her gece göz yaþýmla avuttum ben derdimi,
Yalvardým Allaha sabaha kadar alsýn canýmý.

Fuch verse:
Hayýr sana engelolmayacaðým ben,
Ama biraz dur ve düþün istersen,
Her zamanki gibi çabuk karar verme,
Birazda kulak ver bu dünyayý dinle,
Dünya sanki seni sýkýþtýrmýýþ,
Bir kara bulut gi
 

Share your thoughts

Comment :
Rating :
comment

(Maximum characters: 100)
You have characters left.