Home >> Artists starting with X >> Xir Gokdeniz Lyrics >> Nerdesin ft Rapozof Ata Gunes

Xir Gokdeniz - Nerdesin ft Rapozof Ata Gunes Lyrics

Xir Gökdeniz - Nerdesin (ft. Rapozof / Ata Güneþ)


[Xir Gökdeniz]
Heeeyy!
Sanýrým olmadý, bende bi kaný sabrýmý çok zorladý
Bugün ölmeyi dile kadýn, çünkü kafaný çok sert kýracaðým
Benim için deðiþen bi bok yoktu bu ara
Ýnanmam için sana, el bas Kuran'a
Ýkaz bu sana, görsem bi daha
Tanýmam suratýný, dönmem bile mal
Ararým seni nerdesin
Bu duyduðun Xir'in sert sesi
Benim elimde durabilir her nesi
Bana kýzacaðýna ona de vermesin
Gelmesin bi daha hiçbirisi yanýma
Çünkü küfrederim o anda adýna
Bence sakýn ha...
Annem dýþýnda güvenim yok hiçbir kadýna

[Nakarat 2x]
Gidiyorken nerdesin?
Bence yok yerin
Çünkü çok derin
Anlamlar besliyorum
Sana karþý kadýn
Bana paslamadýn
Niye sevgini?


[Rapozof]
Dört tarafým dertle kaplý, kýrýk kalbim hep kanadý
Kýrýk bir kuþ gibi çaresiz ve aðlamaklý
Tahammülüm yok, kovdum korkularýmý yýllar önce
Dün gece, son kez heceledim ismini epeyce
Sadece senden kaçmadým, fikri firardayým
Sayýn bayan kýrýldý bak tamiri zor son yýllarýn
Cezam oldu yatak hapsi ve de sensiz çok ýssýz
Bana gerek göz hapsin, tatlým hayat çok tatsýz
Özelsin güzel, evet aradým özelden seni
Konuþacak cesaretim yok, hesap et esaretimi
Free-beat'i okumak kadar anlamsýz hayatým
Beni gam odamlan yýkacak sanýrým
Kýrgýným, susma baþýn göðe erdi mi
Yakýyorum farklý kýzlarla farklý resmini
Onlarý da yakýyorum benim yandýðým gibi
Ben artýk iflah olmam, bekliyorum cehennemi...

[Nakarat 2x]
Gidiyorken nerdesin?
Bence yok yerin
Çünkü çok derin
Anlamlar besliyorum
Sana karþý kadýn
Bana paslamadýn
Niye sevgini?


[Ata Güneþ]
Unutmak imkansýz mý, saçma bence
Uyanmalýsýn rüyandan, çaresizce
Gelecekle kavgan niyedir, hiç anlamýyorum
Her seferinde kendi kendimle karþýlaþýyorum
Çocukluk etme güzelim, hayat sahtedir
Yaþadýðýmýz hayat deðil, bence sahnedir
Girdabýna kapýldýðýn, o masum günlerin
Her anýmda yanýmda olan, saf gözlerin
Hani demiþtin ya, bundan sonrasý yürümez
Elalem istese bile bu çocuk gülemez
Gereksiz umutlarým, hayali hayatýnýn
Ýçimdekileri bilen bir sensin bir de Allah'ým
Heeeyy! Sanarým olmadý, yine bu adam kendini çok zorladý
Heeeyy! Evet hiç olmadý, geri dönülmez, bu bize yakýþmadý....

[Nakarat 2x]
Gidiyorken nerdesin?
Bence yok yerin
Çünkü çok derin
Anlamlar besliyorum
Sana karþý kadýn
Bana paslamadýn
Niye sevgini?
 

Share your thoughts

Comment :
Rating :
comment

(Maximum characters: 100)
You have characters left.