Sagopa Kajmer - Bir Dizi Yz Lyrics

Sagopa Kajmer - Bir Dizi Ýz

Sagopa

Bak bu izler kalýcý, býçaklar vardý sineme.
Dayanýr caným acýlara, söylemeyin anneme.
Hislerimdir gizlerim, yalnýzken onlarý izlerim.
Hepsi birini canlandýrýr, ben öldürürüm.
Hislerime bakmayý sürdürürüm,
Kendimi hatalarýma güldürürüm,
Umutsuzluk cerrahýný söndürürüm,
Dehh düldülüm yolun açýk olsun yolun
Öt bülbülüm duyulsun o güzel tonun
Yýllarýmý paylaþan derince izler, beni izler.
Onlarý bir görseydiler, solardý benizler.
Aðlamaktan susuz kalýrdý denizler.
Eskideki ahmaklýklarým, geleceðimi temizler�
Çorbamýn tuzu biberi þaþkýn, kaþýktan habersiz,
Bak bir aþýk gömülür kefensiz.
Ölümden hýzlý kaçar zaman sabýrsýz
Kimse deðil ölümsüz herkes izli kimse deðil izsiz herkez ýssýz


Yaralara bak, bu birinin deðil birilerinin
Ýzi kalýr birinin, o geçmeden izi kalýr ötekinin
Hepimizin izi, bir dizi...
(x2)


Kolera

Sahte kahkahalarýn ortasýnda kalmýþsam
Soðuk tiplerden neze kapmýþssam
Bende onlar kadar kaypak olmuþsam
Tamam sen konuþ ben susam
Söylediklerim büyük ama,
Boyum bir tutam
Çift taraflý testere kestikçe artar debdebe
Düzlük olur ama engebe
Sen karýþma dengeme
Bir gün izlerim geçer deme izlerin izler seni
Her gün her sene yeni izler býrakýrsýn yine
Diþlerinde baþlayýp gözlerinde sonlanýyor, ateþ
Bilsen ne musibetlerim var ne nasihatlarým
Ne görmüþlüklerim var yok hiç görmemiþliðim
Kimin için sade sesin bir kýsar bir açarlar
Deðerime paha biçerler bir biçer bir döverler
Bir içi böyle gömerler düþün ne yapar deliler Ömerler
Bizde yaptýk böyle be beyler
Boþ iþ boþ þeyler
Bir þeyler bir þeyler...

Yaralara bak, bu birinin deðil birilerinin
Ýzi kalýr birinin, o geçmeden izi kalýr ötekinin
Hepimizin izi, bir dizi...

Hakan AKKIR
 

Share your thoughts

Comment :
Rating :
comment

(Maximum characters: 100)
You have characters left.