Sagopa Kajmer - ardyndan bakarym Lyrics

Sagopa Kajmer - Ardýndan Bakarým

Bir hariç ve bir dahil
Ýki cüsse bir kýssa bir hisse
Biri uzaklaþýr ve biri yanaþýr bahse
Ýki göz var biri kuru çöl öteki su dolu kase
Bak sürmeli Yunus mutsuz her þey tatsýz tuzsuz
Hâlim biraz huysuz yaptýklarýn mahsus
Çünkü bildiklerim bana mahsus
Budala kuþ bu dala konma ve uç sonsuz
Bak düþtükçe düþesi geliyor yaðmur damlalarýnýn ve
Sindikçe sinesi geliyor Yunus'un
Ama sakinlerin hali piþkin çok yemiþ göbekleri þiþkin
Ahvalim deðiþkin yerinde durmaz vaktim
Geçer gider vedalar
Uðultum taban ve en garip tual
Ýçinde ben ve benden bozma yansýmalar
Ben ve benden sýzma hakiki gözyaþý var lan


Nakarat(x2)
Bu cihanýn kayýþlarý kopsun
Dönüp duran seyyar dünya ilk istasyonda dursun
Dýþarýda ýssýzlýk bensiz, bendeyse yalnýzlýk ýssýz
Sen git ardýndan bakarým


Bak dörtlük 5 kardeþle tanýþtý
Tokat deðdiði yeri yaktý
Ateþin hâli farklý
Gebeþin dili kanlý
Medya yanlý ve yanlýþ her dönme alkýþ
Ben sadece oyum 1.90 küsür boyum
Rap benim en güzel huyum Ben iþte buyum
Kul Yunus ve meþkûr Sago bak ne güzel uyum
Telaþlanma elbet benim de kaynar bir gün suyum
Burasý mahçupluk mapusu kurmam þart yoluna pusu
Haydi kafesimin kükrek aslaný çýk dýþarý
Kurt takliti yap ulu gaddarlar gider aþýrý
Býrakma beni koru
Ölüyü sundum ölümlerden ölüm beðeneceksin
Þimdilik susuyorum çok yakýnda göreceksin
Görmek için gözlüðe ihtiyaç duymayacaksýn
Not: Sago beyaz Michael Jackson


Nakarat(x2)
Bu cihanýn kayýþlarý kopsun
Dönüp duran seyyar dünya ilk istasyonda dursun
Dýþarýda ýssýzlýk bensiz, bendeyse yalnýzlýk ýssýz
Sen git ardýndan bakarým

Hakan AKKIR & Burak TOPUZ
 

Share your thoughts

Comment :
Rating :
comment

(Maximum characters: 100)
You have characters left.