Home >> Artists starting with g >> giyotin Lyrics >> affyna sy ynyr

giyotin - affyna sy ynyr Lyrics

Giyotin - Affýna Sýðýnýr

Nakarat:
ömrümün en güzel yýllarýný yasamadým aktý gözümün yaþý.dertleri birbir cekemedim tanrým affýna sýðýnýr bilki aðlarým !

Verse1:
her zamn AÐLrým gözyasý birikir kalbimin en kuytu köþelerine sen iþlenir iþleri geride býraktým fiþlenir abiler mapushanelerde!

kim turat dostlarým parayý bulamadým yüzünüzü güldürüp mutlu olamadým ölümüme gittim adýmýmý yanlýs attýðýmý elbet bende bilrim !!

sözümüze güvenip mevzuya koþtun seni terk ettim evet sucluyum demen grekir ama boþkoy gitsin ben kolpayým evet doðru bildinn!

sana abilik yapamadým affet tek isteðim snn adam olman durakta durmak faydasýz amma ortamý býraký gitmek olmuyor !!

Nakarat:
ömrümün en güzel yýllarýný yasamadým aktý gözümün yaþý.dertleri birbir cekemedim tanrým affýna sýðýnýr bilki aðlarým !

Verse2:
bana anlatýn doðruyu yanlýsý hakkkýmý hýrsýzý arlýyý arsýzý yürek ceker sýzý ona dinletin kalem sesim gözyaþý nefesim benim tenim bana öðretin kimse bilmesin kimse duymasýn onun adýný ben kader koyayým beni benle ayný kefeye koymayýn !!

fikri yad edin.bak sokak serin. kaybolur tenin. yokki ellerin .benki ellerin. kacar huzur biter umut bterse kasvet üþenme gayret (vo vo )biter ömür ölüm yakýn deðer taþý yýkar ocak donan þafak sanar gözüm sanki elveda der yüzüm elveda gözüm !!!

Nakarat:
ömrümün en güzel yýllarýný yasamadým aktý gözümün yaþý.dertleri birbir cekemedim tanrým affýna sýðýnýr bilki aðlarým !

Verse3:
nakarat bölümünde anlatýyorum hep olmasý gerekenin olmadýðýný ben kösede çakallar bekliyor nöbet ölüm yakýn bana gülüm sabret !

affetmek kolay ama yapamadým terketmek zor bunu baþardým yanlýþtý evet tartýsmalar tartýþmalar eskide kalýr hep !

dostluk varsa bende varým bil kahpelik varsa uzak durun ha demogaji yapma inanmam sana FIRILDAKSINIZ SAHTE DOSTLARIM !

rap için arkadaþ feat yapana kadar birazcýk yavaþ durun orda hani yara veririm beni satana hayat güzeldir yan gelip yatana !

Nakarat:
ömrümün en güzel yýllarýný yasamadým aktý gözümün yaþý.dertleri birbir cekemedim tanrým affýna sýðýnýr bilki aðlarým

Verse4:
yaþanmamýþ senelerin hesabýný cekerim calýþmak zor kor adama tanýyamadýysan dön bak aynaya taklit et ama ayný olma !

dünden kalan dertlerin içinde yaþlý göz ile ateþte yanmak bizim kaderimiz budur iþte DOSTUM dün yolda týrmanmak!

yak gitsin dost içteki sýkýntý.artýk bitsin sahte duygu!bizi bitirende belkide buydu duyduk arkadan dönen iþleri !

zorda olsa bak söktük diþleri sabrettik düþtü iþleri BEÞÝ BEÞ PARA ETMEZ PÝÇLERÝN KANINAMI GÝRELÝM SÖYLE NE EDELÝM!

Nakarat:x2
ömrümün en güzel yýllarýný yasamadým aktý gözümün yaþý.dertleri birbir cekemedim tanrým affýna sýðýnýr bilki aðlarým !
 

Share your thoughts

Comment :
Rating :
comment

(Maximum characters: 100)
You have characters left.