Sagopa Kajmer - a k yok artyk Lyrics

Sagopa Kajmer - Aþk Yok Artýk

Ýznim olmadýkça alamazsýn bendekini benden
Eðer ki alsan hesap sorar bendeki senden
Böyle sorgu sual beklerken abdiyetten Ne çýkar planladýðýn çirkin art niyetten?
Bu miskinlik keyfiyetten
Hali vakti yerindelikten
Her þey günlük gülistanlýk olacak olsaydý gerçekten imtihan olmazdý!
Geliþi güzel doðar,büyür,ölürdük
Alimler olmasaydý biz þuanda kördük
Ýnsan öyle yaradýlýþ ki;düþünür,taþýnýr,hamle yapar
Sorgusuzca baþýna buyruk doðrularýný savunuyorsun
yanlýþ fikirlerden yanlýþ bir sen yaratýyorsun (sen)aferin!
Sen abartýyorsun rahat yaþamla sapýtmayý
Ýstanbul üstünden geçmiþ býrak kendini korumayý
Ýyiden iyiye bakýyorum da yoldan raydan çýkmýþsýn
Tenine dokunan ellerden bir koleksiyon yapmýþsýn aferin!
O yataktan bu yataða yatýp takýlýp sýzmýþsýn, bu zihniyetle aþký yorgan altlarýnda aramýþsýn aferin!
Akrep ateþ çemberinde harekiri yaptý sahiden
pozitif olana dek negatifim kuzen
Erkek alana dek istediðini sanarsýn ki Romeo
ne diller döker de teslim olur kapana Juliet
Kadýnlar hassas ve hisli, dilekleri içlerinde gizli hatýrla iþi bitince kaç Romeo gaddarca gitti?
Kadýn olmak zor bu kadar acýmasýzlýk sürerken
Hemcinslerim abazanlýktan oduncasýna yanarken
Taksim fuhuþ yuvasý, partiler karý kýz kazaný derken. Koleksiyona yeni bir bebek ekle sabah güneþi doðarken!...

El bebek, gül bebek bu yaþýna kadar geldin
Düþünsene bir it heriften sertçe tekme yedin
Geceye aþkla vardýn, sabaha yabancý uyandýn
Bil ki sonraki gün baþka bir baya anlatýlacaksýn (yeah) Kadýný kandýrmaksa amaç alayýnýz yalancý
Kapýnda köpek olan iþi bitince yabancý
Tuzaða düþeni iplemez, yeni bir avý kovalar avcý
Sen karar ver bu olayda kim hakim, kim savcý?
Erkeklerin elinin kiri, kadýnýn boðaza geçirin ipi
Var mý böyle adalet kesin ikisinin de boynunu
Tez helak edin iblisin hile dolu bu oyununu
Uyandýrýn dünden kalma uyuya kalmýþ yorgunu

[Nakarat:]
Aþk yok artýk, kalmamýþ bu devirde.
Deme vardýr hak yeme ara bul. (Ara bul, ara bul, ara bul, ara bul)
Aþksýz olsun, kalbim neþe dolsun deme bu ne fena bir hatadýr!
 

Share your thoughts

Comment :
Rating :
comment

(Maximum characters: 100)
You have characters left.