Charlie P - Ciuri Lyrics

Charlie P – CiuriAu ‘mbare comu si? Apposto?
EÂ’ lÂ’amicu tò, Scialli Ppì
Veni cà fozza
Ascutiti sta canzuni iè bella, bellissima!

[Rit.]
Macari ca non semu ziti iu ti chiamu u mè Ciuri
Picchì mÂ’addannu su tÂ’atratta mali, ci rumpu u culu poÂ’mè Ciuri
E non facemu nenti ca nÂ’avissimu a fari si u mè Ciuri
Bedda, viri sugnu a casa chiamami ndo telefoninu Ciuri
Canta ppi mia Girl

Appena a visti ‘mbare, ci rissi tu mi piaci
faceva troppu bellu ciauru, occhiali Vessaci
niscii a Catta Oro ci rissi su voi è da tò
ma su ta pigghi affari chiddu ca ti ricu, o no?
Sugnu u cchiù megghiu da zona, bedda tu lÂ’ha capiri
mÂ’addiri comu ti sanu sèntiri ndo to quatteri
gioia cu mia virissi cosi ca nÂ’avistu mai
su veni ccà tÂ’amparu quattru cosi, bedda u sai
NÂ’ama capiri ‘mbare comu sÂ’a stilari cà
c’immaccu i conna su ti volunu ‘nzuttari ma
tu a ffari a saggia bedda, no non mÂ’ascassari a cedda
tÂ’attaccu a peri allÂ’aria e testa sutta paparedda
Su si cu mia appoi, canusciu tutti pari
o Cussu, a Civita e pure eÂ’ casi popolari
Ti spianu cu è u boss? Tu rici ca no sai
Non ti canusciu, non tÂ’aia vistu ne parratu mai

[Rit.]
Macari ca non semu ziti iu ti chiamu u mè Ciuri
Picchì mÂ’addannu su tÂ’atratta mali, ci rumpu u culu poÂ’mè Ciuri
E non facemu nenti ca nÂ’avissimu a fari si u mè Ciuri
Bedda, viri sugnu a casa chiamami ndo telefoninu Ciuri
Canta ppi mia Girl

Oh,oh,oh,oh,oh,
Ciuri
Oh,oh,oh,
Ciuri

U ssa capennu?
Chissa è Maispeis esclusi
Ta po ‘scutari sulu ccà, u ssa capennu mbare?
Appiddaveru, anestu và
Ciao và, minni staiu ennu
 

Share your thoughts

Comment :
Rating :
comment

(Maximum characters: 100)
You have characters left.