Yulia - Bailero Lyrics

Pastrè dè délaï l'aïo,
As gaïré dè buon tèms?
Dio lou baïlèro lèrô,
Lèrô lèrô lèrô lèrô baïlèro lô.

Pastré lou prat faï flour,
Li cal gorda toun troupel.
Dio lou baïlèro lèrô,
Lèrô lèrô lèrô lèrô baïlèro lô.

Pastré couci foraï,
En obal io lou bel riou!
Dio lou baïlèro lèrô,
Lèrô lèrô lèrô lèrô baïlèro lô.


[Translation]

Shepherd across the river
You're hardly having a good time
Sing baïlèro lèrô
No, I'm not
And you, too, can sing baïlèro

Shepherd, the meadows are in bloom
You should graze your flock on this side
Sing baïlèro lèrô
The grass is greener in the meadows on this side
Baïlèro lèrô

Shepherd, the water divides us
And I can't cross it
Sing baïlèro lèrô
Then I'll come down and find you
Baïlèro lèrô
 

Share your thoughts

Comment :
Rating :
comment

(Maximum characters: 100)
You have characters left.