100. Debija

100. Debija - Kas Aizliegt Var To lyrics

rate me

E hee hee hei

Tu smaidi bet garâm man ej

Hee hei

Es jûtu sirds asaras lej

Hee hei

Es ceru kâdreiz mainît kaut ko

Kas var tagad aizliegt to

Es gaidîðu vienmçr

Tavus glâstus nezûdi vçl

Paliec man sî laika nav þçl nemaz

Jûtu Tevi

Sajauc prâtu mîlâ tas kvçl

Viss sagriezies gaisâ

Tuvâk cieði blakus kad nâc

Mîlas jûrâ laiva grimt sâk

Es tikai vçlos

Apskaut Tevi

Kas notiks tad

Get this song at:  amazon.com  sheetmusicplus.com

Share your thoughts

0 Comments found